A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Stanowiska, apele, oświadczenia, rezolucje
Dokumenty do pobrania
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie podziału dotacji na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego Pobierz DOC, 21 kB
metryczka
STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie wyrażenia woli dofinansowania budowy hali sportowej Politechniki Białostockiej Pobierz DOC, 19 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Dermatologicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku Pobierz DOC, 31 kB
metryczka
STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOST0KU z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie utraty ważności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Pobierz DOC, 21 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia klasy o profilu ogólnym w Publicznym Gimnazjum Nr 19 Sportowym Pobierz DOC, 47 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie stanu opieki kardiologicznej Pobierz DOC, 38 kB
metryczka
STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 29 września 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej sytuacji ekonomiczno-finansowej komunikacji miejskiej w latach 2001-2003. Pobierz DOC, 37 kB
metryczka
STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 29 września 2003 r. w sprawie projektu likwidacji Samodzielnego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku Pobierz DOC, 41 kB
metryczka
STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie budowy hipermarketów w Białymstoku Pobierz DOC, 22 kB
metryczka
STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie nowelizacji ustawy o opłatach i podatkach lokalnych w zakresie dot. podatku od środków transportowych Pobierz DOC, 22 kB
metryczka
STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie programu rewitalizacji obiektów sportowych i placów zabaw w mieście Białymstoku Pobierz DOC, 41 kB
metryczka
STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie przekazania do kompetencji gmin zadań z zakresu przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych Pobierz DOC, 22 kB
metryczka
STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie stanu nawierzchni ulic w Białymstoku i niezbędnych działań w tym zakresie Pobierz DOC, 20 kB
metryczka
APEL RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku Pobierz DOC, 20 kB
metryczka
APEL RADNYCH RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 19 grudnia 2005 r. do Marszałka Województwa oraz Szanownych radnych Sejmiku Województwa Pobierz DOC, 39 kB
metryczka
Apel Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 września 2008 r. dotyczący przebiegu trasy Via Bialtica na odcinku Warszawa Budzisko, przez Białystok Pobierz DOC, 23 kB
metryczka
Apel Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przyspieszenia powstania lotnisk użytku publicznego, w tym zwłaszcza lotniska dla mieszkańców miasta Białegostoku Pobierz DOC, 39 kB
metryczka
STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU I PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 29 listopada 2004 r. POPIERAJĄCE PROCESY DEMOKRATYCZNE NA UKRAINIE Pobierz DOC, 21 kB
metryczka
STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 65 rocznicy agresji Niemiec na Polskę Pobierz DOC, 21 kB
metryczka
STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie dofinansowania zakupu angiografu Pobierz DOC, 20 kB
metryczka
STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie połączenia szpitali Pobierz DOC, 22 kB
metryczka
STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 września 2004 r. w sprawie udziału Rosji Sowieckiej w rozpętaniu II wojny światowej, zbrodniach i prześladowaniach narodu polskiego Pobierz DOC, 22 kB
metryczka
STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 29 września 2004 r. w sprawie rozwiązania problemu handlu w niedziele i święta Pobierz DOC, 19 kB
metryczka
STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Samorządowego Nr 40 Pobierz DOC, 40 kB
metryczka
STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie umieszczenia Białostockiego Obszaru Metropolitalnego w Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Pobierz DOC, 29 kB
metryczka
STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej, determinującej politykę prorodzinną Pobierz DOC, 21 kB
metryczka
STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie oświadczenia o współpracy i powiązaniach ze służbami specjalnymi Pobierz DOC, 27 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie odrzucenia protestu wyborczego Pobierz DOC, 29 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przywrócenia ruchu drogowego na ul. Lipowej i ul. Rynek Kościuszki Pobierz DOC, 38 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie uzupełnienia stanowiska z dnia 28 lutego 2005 r. Pobierz DOC, 48 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 sierpnia 2005 r. w 25 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” Pobierz DOC, 21 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi Pobierz DOC, 20 kB
metryczka
Apel Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 31 marca 2008r.dot. przywrócenia połączenia kolejowego Szczecinianin w relacji Ełk Białystok Warszawa Szczecin, Pobierz DOC, 23 kB
metryczka
Apel Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 7 września 2009 r. w sprawie dróg w województwie Pobierz DOC, 30 kB
metryczka
Apel Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 października 2009r. w sprawie utworzenia w Białymstoku Domu Europejskiego Przedstawicielstwa Parlamentu Europejskiego w Polsce Pobierz DOC, 27 kB
metryczka
Apel Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 maja 2008r. w sprawie projektu ustawy o obszarach metropolitalnych Pobierz DOC, 24 kB
metryczka
Apel Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 maja 2009r. w sprawie przebiegu zmodernizowanej trasy Rail Baltica Pobierz DOC, 29 kB
metryczka
Apel Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 31 marca 2008r. w sprawie Tybetu Pobierz DOC, 20 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie budowy obwodnicy Augustowa Pobierz PDF, 57 kB
metryczka
Stanowisko RMB w sprawie wpisania inwestycji drogowych w woj. podlaskim do rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 - 2015 z dnia 10.01.2011r. Pobierz PDF, 117 kB
metryczka
Apel Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 maja 2008r. w sprawie apelu przyszłego przebiegu Via Baltici, na odcinku Warszawa-Budzisko Pobierz DOC, 25 kB
metryczka
Apel Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 31 marca 2008r. w sprawie przełamania utrudnień w rozwoju szeroko rozumianej współpracy z przygranicznymi rejonami Republiki Białoruś Pobierz DOC, 25 kB
metryczka
Apel RMB w sprawie zmian obowiązujacego ustawodastwa w zakresie funkcjonowania szkolnictwa polskiego na Litwie z dnia 20.12.2010r. Pobierz DOC, 22 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 3 września 2007r. w sprawie chuligańskich wystąpień grup neofaszystowskich. Pobierz DOC, 21 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 8 września 2008r. w sprawie planowanej budowy osiedla kontenerów mieszkalnych przy ul. Produkcyjnej w Białymstoku Pobierz DOC, 31 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie Pana Prezydenta Lecha Wałęsy, Honorowego Obywatela Białegostoku Pobierz DOC, 21 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 11 stycznia 2008r. dotyczące ogłaszenia roku 2008 ROKIEM BLUESA Pobierz DOC, 21 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie 75 rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie Pobierz DOC, 25 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia roku 2009 ROKIEM WIESŁAWA KAZANECKIEGO Pobierz DOC, 26 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie braku prawnego uregulowania organizacji roku szkolnego w kwestii dni wolnych w czasie świąt prawosławnych Pobierz DOC, 34 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie dalszych działań związanych z promocją Białegostoku Pobierz DOC, 27 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie budowy obwodnic miasta Białegostoku i rozbudowy ulic w ciągu Szosy Północno - Obwodowej Pobierz DOC, 24 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie projektu planu agospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku Pobierz DOC, 22 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie pomocy mieszkańcom osiedli nr 1, 2 i 3 w Białymstoku w wykupieniu mieszkań zakładowych Pobierz DOC, 24 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie złożenia hołdu członkom podziemnych organizacji niepodległościowych Pobierz DOC, 23 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie realizacji budowy szlaku tranzytowego Via Carpatia Pobierz DOC, 30 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie budowy obwodnicy Augustowa Pobierz PDF, 57 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej z dnia 24 września 2007 r.w sprawie rocznicy sowieckiej inwazji 17 września 1939 roku. Pobierz DOC, 30 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Instal Białystok S.A. Pobierz DOC, 25 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 marca 2009r. w sprawie aktów przemocy wobec chrześcijan Pobierz DOC, 44 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia Białegostoku do realizacji założeń Karty Brukselskiej Pobierz PDF, 162 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wstrzymania emisji programów dla mniejszości romskiej, rosyjskiej i tatarskiej produkowanych w Oddziale TVP w Białymstoku Pobierz DOC, 26 kB
metryczka
Apel Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wsparcia działań samorządu na rzecz bezdomnych zwierząt Pobierz DOC, 29 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 16 grudnia 2011 r.w sprawie wykluczenia Poradni Kardiologicznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z grona świadczeniodawców Pobierz DOC, 22 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie nieuwzględnienia Białegostoku wśród metropolii w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Pobierz DOC, 34 kB
metryczka
Apel radnych Rady Miasta Białystok w sprawie udziału w referendum lokalnym w dn. 26 maja 2013 r. dotyczącym zbycia udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku Pobierz DOC, 26 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miasta o zaniechanie działań zmierzających do podwyższania podatków i opłat w 2014 r. Pobierz DOC, 23 kB
metryczka
Apel Rady Miasta Białystok z dnia 20 stycznia 2014 r. Pobierz DOC, 28 kB
metryczka
Apel Rady Miasta Białystok z dnia 10 lutego 2014 r. Pobierz DOC, 27 kB
metryczka
Apel Rady Miasta Białystok z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie rozważenia przez Prezydenta Miasta Białegostoku możliwości uruchomienia całotygodniowej, nocnej komunikacji miejskiej Pobierz DOCX, 14 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2014 r.w sprawie budowy trasy S19 i Via Carpatia Pobierz DOC, 33 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miasta z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wezwania Prezydenta Miasta Białegostoku do unieważnienia przetargu Pobierz DOC, 26 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miasta z dnia 30 marca 2015 r.w sprawie wezwania Prezydenta Miasta Białegostoku do ochrony drzew .... Pobierz DOC, 30 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miasta z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki Patronem Miasta Białegostoku Pobierz DOCX, 14 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miasta z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wezwania Prezydenta Miasta Białegostoku do budowy hali widowiskowo-sportowej w Białymstoku Pobierz DOC, 28 kB
metryczka
Stanowisko Rady Miasta z dnia 27 października 2015 r. w sprawie liczby planowanych połączeń kolejowych z Białegostoku do Warszawy. Pobierz PDF, 26 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian
Feedback
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość