A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Nazwa firmy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

15-062 Białystok ul. Warszawska 27

http://www.mpec.bialystok.pl

Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedmiot działalności
 • produkcja i dystrybucja energii cieplnej (pary wodnej i gorącej wody) wytwarzanej we własnych źródłach i zakupionej w EC
 • utrzymanie sieci i węzłów cieplnych oraz innych urządzeń ciepłowniczych niezbędnych do produkcji i dystrybucji energii cieplnej
 • remonty i konserwacje urządzeń ciepłowniczych
Organ uprawniony do reprezentacji

Zarząd Spółki w składzie:

 • Dariusz Gaik - Prezes Zarządu
 • Andrzej Wysocki - Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

Prokurenci
 • Bartłomiej Gaiński
Sposób reprezentacji dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem
Organ nadzoru

Rada Nadzorcza:

 • Paweł Władysław Orlof - Przewodniczący
 • Jerzy Paweł Mager - Sekretarz
 • Anna Dygus - Członek Rady
 • Piotr Koczorowski - Członek Rady
 • Piotr Andrusiewicz - Członek Rady
 • Elżbieta Bieniek - Koronkiewicz - Członek Rady

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Właściciel

ENEA Wytwarzanie S.A. 86,4% udziałów (1.246.795 udziałów o wartości nominalnej 62.339.750,00 zł)

Gmina Białystok - 13,6% udziałów spółki (196.863 udziałów o wartości nominalnej 9.843.150,00 zł)

Gmina Białystok na Zgromadzeniu Wspólników wykonuje swoje prawa przez oświadczenia Prezydenta Miasta Białegostoku.

Majątek spółki

Wartość kapitałów w zł na dzień 31.12.2014 roku:

 • kapitał zakładowy: 72.182.900,00 zł
 • kapitał zapasowy:  11.646.681,82 zł

 

Dokumenty do pobrania
Statut MPEC Pobierz DOC, 409 kB
metryczka
Bilans i rachunek zysków i strat 2005 r. Pobierz PDF, 571 kB
metryczka
Bilans i rachunek zysków i strat 2006 r. Pobierz PDF, 575 kB
metryczka
Bilans i rachunek zysków i strat 2007 r. Pobierz PDF, 590 kB
metryczka
Bilans i rachunek zysków i strat 2008 r. Pobierz DOC, 2851 kB
metryczka
Bilans i rachunek zysków i strat 2009 r. Pobierz PDF, 272 kB
metryczka
Bilans i Rachunek Zysków i Strat za 2010 rok Pobierz PDF, 293 kB
metryczka
Bilans i Rachunek Zysków i Strat za 2011 rok.pdf Pobierz PDF, 543 kB
metryczka
Bilans MPEC Sp. z o.o. 2012.pdf Pobierz PDF, 474 kB
metryczka
sprawozdanie MPEC 2013.pdf Pobierz PDF, 2710 kB
metryczka
2014 Rachunek zysków i strat.pdf Pobierz PDF, 574 kB
metryczka
2014 Bilans.pdf Pobierz PDF, 890 kB
metryczka
struktura odpowiedzi.pdf Pobierz PDF, 39 kB
metryczka
Zawiadomienie o inwestorach dopuszczonych do negocjacji.pdf Pobierz PDF, 23 kB
metryczka
umowa sprzedaży udziałów MPEC Sp. z o.o..pdf Pobierz PDF, 18337 kB
metryczka
Informacja Przeydenta Miasta Białegostoku.pdf Pobierz PDF, 318 kB
metryczka
wzór pełnomocnictwa- zał. 2.doc Pobierz DOC, 30 kB
metryczka
wzór pełnomocnictwa, gdy spadkobierca działa przez pełnomocnictwa - zał. 3.doc Pobierz DOC, 29 kB
metryczka
wzór oświadczenia - zał. 5.doc Pobierz DOC, 27 kB
metryczka
Informacja o niezbędnych dokumentach przy podpisywaniu umowy nieodpłatnego zbycia udziałów.pdf Pobierz PDF, 271 kB
metryczka
ogloszenie nieodpłatne zbycie udzialów.pdf Pobierz PDF, 190 kB
metryczka
karta_prywatyzacji.pdf Pobierz PDF, 99 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian
Feedback
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość