A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Muzeum Wojska
Nazwa Muzeum Wojska
Adres 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 7
Dane kontakowe tel.: 85 741-64-49
fax: 85 741-54-48

www.mwb.com.pl

Dyrektor \ kierownik zakładu mgr Robert Sadowski
Dodatkowy opis

Muzeum gromadzi, przechowuje i udostępnia dobra dziedzictwa kulturalnego w zakresie historii wojskowości miasta i regionu. Prowadzi badania naukowe oraz działalność upowszechnieniową i edukacyjną w tym zakresie. Muzeum zajmuje się również dyscyplinami pomocniczymi historii wojskowości i historią państwa polskiego, w tym dokumentowaniem losów obywateli polskich w Rosji i ZSRR oraz upowszechnieniem wiedzy o ich losach.

Zadania \ Cele Muzeum realizuje swoje cele poprzez:
1.    gromadzenie zabytków z zakresu swojej działalności;
2.    inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
3.    przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
4.    zabezpieczenie i konserwację zbiorów;
5.    organizowanie wystaw stałych i czasowych;
6.    organizowanie i prowadzenie badań naukowych;
7.    prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej;
8.    udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych;
9.    popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
10.     prowadzenie działalności wydawniczej poprzez m.in. publikację wyników prowadzonych badań naukowych, przewodników po posiadanych zbiorach, prac popularnonaukowych z zakresu swojej działalności oraz katalogów, folderów do wystaw;
11.    zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
12.    prowadzenie archiwum i zasobów bibliotecznych w zakresie realizowanej działalności;
13.    organizowanie konferencji, sympozjów z zakresu prowadzonej działalności;
14.    organizowanie uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia związane z zakresem prowadzonej działalności.

Muzeum, realizując cele statutowe, współpracuje z innymi instytucjami kultury w kraju i za granicą oraz organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami pozarządowymi i innymi osobami czy jednostkami organizacyjnymi, nieposiadającymi osobowości prawnej, realizującymi podobne cele i zadania.

 

Dokumenty do pobrania
statut Pobierz PDF, 193 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian
Feedback
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość