A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Szczegóły aktualności
Druga część posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej w dniu 7 grudnia 2015r.
Kategoria: Rada Miasta

Druga część posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej odbędzie się w dniu 7 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Mickiewicza 3.

Do porządku obrad zostaną włączone następujące punkty:

- Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących w gminnym regularnym przewozie osób, realizowanym w białostockiej komunikacji miejskiej w ramach usług o charakterze użyteczności publicznej świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego (druk nr 212),

- Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku (druk nr 213),

- Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Białegostoku do zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Supraśl w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Supraśl (druk nr 214),

- Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2015-2022 dla Miasta Białegostoku i gmin ościennych, które zawarły z Miastem Białystok porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego oraz pozostałych gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego”,

Metryczka
Historia zmian