A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Nazwa Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Adres 15-062 Białystok, ul. Warszawska 19
Dane kontakowe

tel. 85 67 67 367

www.centrumzamenhofa.pl

centrum@centrumzamenhofa.pl

Dyrektor \ kierownik zakładu Jerzy Szerszunowicz
Dodatkowy opis  
Zadania \ Cele

Celem działania Centrum jest:

1) upowszechnianie dorobku kulturowego i historycznego wielokulturowego miasta, propagowanie idei i postaw tolerancji oraz budowanie płaszczyzny dialogu kulturowego;
2) pobudzanie lokalnej społeczności do aktywności kulturalnej;
3) prowadzenie działalności edukacyjnej służącej budowaniu społeczeństwa otwartego,
4) popularyzowanie postaci Ludwika Zamenhofa i jego dzieła.
Centrum realizuje cele poprzez:
1) realizację projektów oraz programów dotyczących wielokulturowości miasta, jego różnorodności narodowościowej i wyznaniowej;
2) prezentowanie i popularyzację wystawy stałej;
3) realizację inicjatyw kulturalnych służących dialogowi pomiędzy tradycją i współczesnością, przy wykorzystaniu nowych środków artystycznych;
4) wspieranie i inicjowanie różnych form aktywności twórczej i wzajemnego ich oddziaływania (plastyka, teatr, film);
5) edukację kulturalną oraz kreowanie zainteresowania kulturą, sztuką, kulturowym dziedzictwem miasta;
6) spotkania z twórcami, specjalistami sztuki, kultury, historii;
7) zajęcia warsztatowe, wykłady, konferencje, koncerty, promocje książek, projekty teatralne, projekcje filmów;
8) organizację szkoleń i konferencji naukowych z zakresu działalności kulturalnej;
9) wspieranie działań na rzecz dialogu między społecznościami i narodami zamieszkałymi w regionie i kraju oraz animowanie debat publicznych w tym zakresie;
10) prowadzenie działalności wydawniczej;
11) wspieranie działalności badawczej i dokumentacyjnej z zakresu tematyki wielokulturowości oraz integrowanie twórców wokół idei dialogu, tolerancji;
12) działania przybliżające postać Ludwika Zamenhofa i język esperanto. 

 

Dokumenty do pobrania
Statut Centrum im. L. Zamenhofa Pobierz PDF, 189 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian