A A A Wróć do normalnego kontrastu
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Nazwa Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Adres 15-062 Białystok, ul. Warszawska 19
Dane kontakowe

tel. 85 67 67 367

www.centrumzamenhofa.pl

Dyrektor \ kierownik zakładu mgr Jerzy Szerszunowicz
Dodatkowy opis  Celem działania Centrum jest:
1.    upowszechnianie dorobku kulturowego i historycznego wielokulturowego miasta, propagowanie idei i postaw tolerancji oraz budowanie płaszczyzny dialogu kulturowego;
2.    pobudzanie lokalnej społeczności do aktywności kulturalnej;
3.    prowadzenie działalności edukacyjnej służącej budowaniu społeczeństwa otwartego,
4.    popularyzowanie postaci Ludwika Zamenhofa i jego dzieła.
Zadania \ Cele

Centrum realizuje cele poprzez:

1.   realizację projektów oraz programów dotyczących wielokulturowości miasta, jego różnorodności narodowościowej i wyznaniowej;

2.   prezentowanie i popularyzację wystawy stałej;

3.   realizację inicjatyw kulturalnych służących dialogowi pomiędzy tradycją i współczesnością, przy wykorzystaniu nowych środków artystycznych;

4.   wspieranie i inicjowanie różnych form aktywności twórczej i wzajemnego ich oddziaływania (plastyka, teatr, film);

5.   edukację kulturalną oraz kreowanie zainteresowania kulturą, sztuką, kulturowym dziedzictwem miasta;

6.   spotkania z twórcami, specjalistami sztuki, kultury, historii;

7.   zajęcia warsztatowe, wykłady, konferencje, koncerty, promocje książek, projekty teatralne, projekcje filmów;

8.   organizację szkoleń i konferencji naukowych z zakresu działalności kulturalnej;

9.   wspieranie działań na rzecz dialogu między społecznościami i narodami zamieszkałymi w regionie i kraju oraz animowanie debat publicznych w tym zakresie;

10. prowadzenie działalności wydawniczej;

11. wspieranie działalności badawczej i dokumentacyjnej z zakresu tematyki wielokulturowości oraz integrowanie twórców wokół idei dialogu, tolerancji;

działania przybliżające postać Ludwika Zamenhofa i język esperanto.

 

Dokumenty do pobrania
Statut Centrum im. L. Zamenhofa Pobierz PDF, 189 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian