A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

ODPADY Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu i PCB

Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku zawiadamia, iż osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami mają obowiązek przedkładać Prezydentowi aktualne informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu i PCB jako substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska - art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, z późn. zm.)
Informacje należy składać do dnia 31 stycznia każdego roku w Departamencie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Branickiego 9 (tel. 085-878-6510) zgodnie ze wzorami załączników do n/w rozporządzeń:

  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest, (Dz. U. Nr 192, poz. 1876 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska. (Dz. U. Nr 96, poz. 860).
Metryczka
Historia zmian