A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 192 poz. 1392) wyznaczono w Departamencie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku osobę do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.
Osobą wyznaczoną do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w Departamencie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku jest Pani Justyna Dąbrowska - zatrudniona na samodzielnym stanowisku ds. organizacyjno - kancelaryjnych .

 

Informacje i dokumenty udostępniane są w Departamencie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przy ul. J. K. Branickiego 9 pok. 304, III piętro, w dni i godziny pracy Urzędu, tj. w godzinach 800÷1500.

 

Wnioski o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie można kierować pisemnie na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, ul. J. K. Branickiego 9, 15-950 Białystok lub drogą elektroniczną na e-mail: dosgk@um.bialystok.pl.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85-869-6400.

Metryczka
Historia zmian