A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

REJESTR zwierząt - wykreślenie z rejestru / zmiana danych

Rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom handlu nimi na podstawie przepisów prawa międzynarodowego
Wniosek o wykreślenie z rejestru / zmianę danych w rejestrze i wydanie zaświadczenia o wyrejestrowaniu / zmianie danych:
Wymagane dokumenty:
Wniosek właściciela o wykreślenie z rejestru/ zmianę danych w rejestrze oraz o wydanie zaświadczenia o wyrejestrowaniu/zmianie danych - druki w załączeniu lub do pobrania w pok. 302, ul. J. K. Branickiego 9
Opłaty skarbowe:
Za wykreślenie z rejestru / zmianę danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom handlu nimi na podstawie przepisów prawa międzynarodowego – opłaty skarbowej nie pobiera się.
Za wydanie zaświadczenia (na wniosek strony) pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm. – załącznik do ustawy część II, ust. 21). Opłatę uiszcza się na konto:
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Finansów Miasta
Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Rynek Kościuszki 7
nr rachunku bankowego 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wykreślenie z rejestru/zmiana danych w rejestrze – nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku
Wydanie zaświadczenia - niezwłocznie po dokonaniu wykreślenia/zmiany danych - nie później niż w terminie 7 dni
Jednostka odpowiedzialna
Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 85-869-6504.
Miejsce złożenia dokumentów:

  • Sekretariat Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej ul. J. K. Branickiego 9 pok. 304;
  • Kancelaria Ogólna UM ul. Słonimska 1, parter.


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm. – załącznik do ustawy część II, ust. 21);
Inne informacje:
1. Wniosek o wykreślenie z rejestru / zmianę danych w rejestrze zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 

Dokumenty do pobrania
Wniosek o wykreślenie z rejestru Pobierz DOC, 63 kB
metryczka
Zmiana danych w rejestrze Pobierz DOC, 63 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian