A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

REJESTR zwierząt - wpis do rejestru

Rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom handlu nimi na podstawie przepisów prawa międzynarodowego
Wniosek o wpis do rejestru i wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru:
Wymagane dokumenty:

  • Wniosek właściciela o wpis do rejestru oraz o wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru, zawierający informacje wymienione w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) - druk w załączeniu lub do pobrania w pok. 302, ul. J. K. Branickiego 9
  • Kopia dokumentu: zezwolenia na wwóz do kraju /lub zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku /lub dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli /lub innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


Opłaty skarbowe:
Za wpis do rejestru pobiera się opłatę skarbową w wysokości 26,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) - załącznik do ustawy część I ust. 19) Opłatę uiszcza się na konto:
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Finansów Miasta
Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Rynek Kościuszki 7
nr rachunku bankowego 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wpis do rejestru – nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku.
Wydanie zaświadczenia - niezwłocznie po dokonaniu wpisu do rejestru, nie później niż w terminie 7 dni
Jednostka odpowiedzialna
Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
Miejsce złożenia dokumentów:

  • Sekretariat Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej ul. J. K. Branickiego 9 pok. 304;
  • Kancelaria Ogólna UM ul. Słonimska 1, parter.


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) - załącznik do ustawy część I ust. 19)
Inne informacje:
1. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 

Dokumenty do pobrania
Wniosek o wpis do rejestru Pobierz DOC, 46 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian