A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

 

Nazwa Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
Adres 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71
Dane kontakowe

tel: 534 653 001

tel./fax: +48 85 733 39 55

www.bpnt.bialystok.pl
bpnt@bpnt.bialystok.pl

Dyrektor \ kierownik zakładu  Anna Daszuta-Zalewska
Dodatkowy opis

Jednostka rozpoczęła działalność 1 lipca 2011 r. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny to wyodrębniona jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, powołana na mocy Uchwały nr XI/78/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Białostocki Park Naukowo – Technologiczny oraz nadania Statutu (Dz.U. Woj. Podl. Nr 136, poz. 1575), zmienionej Uchwałą Nr LX/683/14 Rady Miasta Białystok z dnia 26 maja 2014 r. (Dz. U. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2208).

BPN-T powstał, aby wspierać rozwój lokalnych innowacyjnych firm i kształtować postawy przedsiębiorcze u studentów, absolwentów oraz pracowników nauki. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze, dostępie do wiedzy oraz globalnym kontaktom, BPN-T wspiera rozwój przedsięwzięć opartych na nowoczesnych technologiach i pomaga w pozyskaniu inwestorów.

Zadania \ Cele

1) zapewnienie korzystnych warunków do powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną;
2) zapewnienie warunków do świadczenia usług badawczo-rozwojowych;
3) działania na rzecz zwiększania absorpcji innowacji wiedzy w przedsiębiorstwach;
4) inkubowanie nowopowstających firm technologicznych i zapewnienie usług wsparcia dla firm innowacyjnych;
5) rozwój gospodarki opartej na wiedzy m.in. poprzez tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem;
6) kreowanie i stymulowanie współpracy klastrowej;
7) współpraca z partnerami lokalnymi, regionalnymi oraz międzynarodowymi w zakresie rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych;
8) promocja postaw innowacyjnych i przedsiębiorczości;
9) działania informacyjne, szkoleniowe i doradcze w zakresie promocji innowacyjności i transferu technologii;
10) zarządzanie budynkami BPN-T poprzez wynajem lokali dla firm i instytucji naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu;
11) obsługa techniczna i administracyjna obiektów, lokali, infrastruktury, wyposażenia i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby przedsięwzięć innowacyjnych;
12) pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej.

 

 

Dokumenty do pobrania
Uchwała nr XI/78/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Białostocki Park Naukowo – Technologiczny oraz nadania Statutu (Dz.U. Woj. Podl. Nr 136, poz. 1575) Pobierz PDF, 2861 kB
metryczka
Uchwała Nr LX/683/14 Rady Miasta Białystok z dnia 26 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Białostocki Park Naukowo – Technologiczny oraz nadania Statutu (Dz.U. Woj. Podl. z 2014 r., poz. 2208). Pobierz PDF, 226 kB
metryczka
Zarządzenie Nr 4610/14 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Pobierz PDF, 3451 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian