A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Projekt budżetu, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej i opinia RIO
Dokumenty do pobrania
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2037 Pobierz PDF, 16650 kB
metryczka
Projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok Pobierz PDF, 13270 kB
metryczka
Opinia RIO Pobierz PDF, 617 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Poleć znajomemu Drukuj stronę
Uchwała budżetowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa
Dokumenty do pobrania
Uchwała Nr XX/191/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok Pobierz PDF, 3323 kB
metryczka
Uchwała Nr XX/192/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2012-2037 Pobierz PDF, 871 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian
Zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 1745/12 z dnia 27 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr XXIII/216/12 z dnia 27 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 1888/12 z dnia 13 marca 2012 r.

Zarządzenie Nr 1936/12 z dnia 30 marca 2012 r.

Zarządzenie Nr 1937/12 z dnia 30 marca 2012 r. - zmiana pl. fin. zad. zleconych

Uchwała Nr XXVI/277/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 2121/12 z dnia 31 maja 2012 r.

Uchwała Nr XXVIII/290/12 z dnia 28 maja 2012 r.

Uchwała Nr XXX/339/12 z dnia 25 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Nr 2225/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zarządzenie nr 2226/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. - zmiana pl. fin. zad. zleconych

Zarządzenie Nr 2351/12 z dnia 30 lipca 2012 r.

Zarządzenie Nr 2572/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Uchwała Nr XXXII/355/12 z dnia 24 września 2012r.

Zarządzenie Nr 2641/12 z dnia 28 września 2012 r.

Zarządzenie Nr 2642/12 z dnia 28 września 2012 r. - zmiana pl. fin. zad. zleconych

Zarządzenie Nr 2658/12 z dnia 05 października 2012 r.

Uchwała Nr XXXIV/385/12 z dnia 5 listopada 2012 r.

Zarządzenie Nr 2782/12 z dnia 19 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXV/422/12 z dnia 26 listopada 2012 r.

Zarządzenie Nr 2815/12 z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXVI/425/12 z dnia 10 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 2867/12 z dnia 12 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XXXVII/438/12 z dnia 17 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 2917/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. - zmiana pl. fin. zad. zleconych

Zarządzenie Nr 2919/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 2934/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 2935/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. - zmiana pl. fin. zad. zleconych

Metryczka
Historia zmian
Zmiany WPF

Uchwała Nr XXIV/253/12 z dnia 15 marca 2012 r.

Uchwała Nr XXX/341/12 z dnia 25 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XXXII/362/12 z dnia 24 września 2012 r.

Uchwała Nr XXXIV/384/12 z dnia 5 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXVII/437/12 z dnia 17 grudnia 2012 r.

Metryczka
Historia zmian
Sprawozdanie z wykonania budżetu
Dokumenty do pobrania
Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku za 2012 r. Pobierz PDF, 3481 kB
metryczka
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Pobierz PDF, 65 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian