A A A Wróć do normalnego kontrastu
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
E-kolejka - opis procedury

Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać sprawę, którą chcemy załatwić, wybrać dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku "Rezerwuj" wyświetli się potwierdzenie rezerwacji.

 

Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.

 

W wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet wpisując numer ewidencyjny (PESEL) na monitorze dotykowym automatu biletowego w budynku Departamentu Obsługi Mieszkańców przy ul. J.K. Branickiego 3/5.

Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.

 

!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Sprawy meldunkowe. Zaświadczenia i udostępnianie danych z ewidencji ludności

 

Sprawy meldunkowe. Zaświadczenia i udostępnianie danych z ewidencji ludności.

 

 • Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)
procedura
zamów kolejkę

 

 • Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca
procedura
zamów kolejkę

 

 • Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
procedura
zamów kolejkę

  

 • Zgłoszenie wyjazdu za granicę
procedura
zamów kolejkę

  

 • Zaświadczenie z akt ewidencji ludności
procedura
zamów kolejkę

 

  

 • Udostępnianie danych osobowych z ewidencji ludności
procedura
zamów kolejkę

 

  

 • Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
procedura
zamów kolejkę

 

  

 • Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej
procedura
zamów kolejkę

 

  

 • Rejestr wyborców
procedura
zamów kolejkę

 

 • Udział w głosowaniu w referendach
procedura
zamów kolejkę

 • Udział w głosowaniu w wyborach
procedura
zamów kolejkę

 

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: Igor Nikitin 22.07.2015, 14:29
 
Informacje

Departament Obsługi Mieszkańców

Referat Ewidencji Ludności

ul.J.K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
e-mail: dom@um.bialystok.pl


Sala Obsługi Interesantów

pokój 19

 

Informacja meldunkowa

tel. 85 869 6429

tel. 85 869 6483

 

Kartoteka ewidencyjno-adresowa

pokój. 12

tel. 85 869 6419