A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Wnioski o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Sprawę prowadzi i informacji udziela:

Urząd Miejski w Białymstoku

Zarząd  Dróg i  Inwestycji Miejskich

ul. Składowa 11

15-399 Białystok

 

Wnioski o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (do pobrania):

1) w kategorii I 

2) w kategorii II 

3) w kategorii od III do VI 

4) w kategorii VII

 

Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:

 

1) w kategorii I:

a) 50 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,

b) 100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,

c) 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy;

 

2) w kategorii II – 100 zł;

 

3) w kategorii III:

a) 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,

b) 400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,

c) 1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,

d) 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;

 

4) w kategorii IV:

a) 500 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,

b) 1000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,

c) 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,

d) 3000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;

 

5) w kategorii V:

a) 600 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,

b) 1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,

c) 2400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,

d) 3600 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;

 

6) w kategorii VI:

a) 800 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,

b) 1600 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,

c) 3200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,

d) 4800 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;

 

 7) w kategorii VII:

a) 500 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości

ustalone dla kategorii III i IV i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,

b) 1600 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.

 

Wniosek należy złożyć osobiście.

 

Opłatę za wydanie zezwolenia należy wpłacać na rachunek Urzędu Miejskiego w Białymstoku:

06 1240 5211 1111 0010 3553 4559

w tytule opłaty należy wskazać rodzaj kategorii wnioskowanego zezwolenia

 

 

 

Przepisy prawne dotyczące przejazdów pojazdów nienormatywnych 

 

1. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r.

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

2. ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

3. ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

4. ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

 

KATEGORIE DRÓG

Ostatnia modyfikacja: Tomasz Gutowski 03.12.2012, 13:31