A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Projekt budżetu, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej i opinia RIO
Dokumenty do pobrania
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2013 - 2036 Pobierz PDF, 5711 kB
metryczka
Projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok Pobierz PDF, 24371 kB
metryczka
Opinia RIO o projekcie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok Pobierz PDF, 2107 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian
Uchwała budżetowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa
Dokumenty do pobrania
Uchwała Nr XXXVII/434/12 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok Pobierz PDF, 1831 kB
metryczka
Uchwała Nr XXXVII/435/12 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Miasta Białegostoku na lata 2013 - 2036 Pobierz PDF, 707 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian
Zmiany budżetu

Zarządzenie nr 2980/13 z dnia  30 stycznia 2013 r.

Uchwała nr XXXIX/482/13 z dnia 25 lutego 2013 r.

Zarządzenie nr 3097/13 z dnia 28 lutego 2013 r.

Zarządzenie nr3098/13 z dnia 28 lutego 2013 r. - zmiana pl.fin. zad. zleconych

Zarządzenie nr 2121/13 z dnia 7 marca 2013 r.

Uchwała nr XLII/497/13 z dnia 25 marca 2013 r.

Zarządzenie nr 3174/13 z dnia 28 marca 2013 r.

Zarządzenie nr 3175/13 z dnia 28 marca 2013 r. - zmiana pl. fin. zad. zleconych

Uchwała nr XLIV/512/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie nr 3273/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 3295/13 z dnia 8 maja 2013 r.

Uchwała Nr XLVII/523/13 z dnia 27 maja 2013 r.

Zarządzenie Nr 3353/13 z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XLVIII/532/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 3446/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 3447/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. - zmiana pl. fin. zad. zleconych

Zarządzenie Nr 3588/13 z dnia 31 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 3726/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Uchwała Nr XLIX/552/13 z dnia 30września 2013 r.

Zarządzenie Nr 3808/13  z dnia 30 września 2013 r. - zmiana pl. fin. zleconych

Zarządzenie Nr 3862/13 z dnia 18 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 3894/13 z dnia 31 października 2013 r.

Uchwała Nr LI/606/13 z dnia 25 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr 3976/13 z dnia 29 listopada 2013 r.

Uchwała Nr LII/610/13 z dnia 9 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr LIII/617/13 z dnia 16 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 4065/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 4066/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. - zmiana pl. fin. zad. zleconych

Metryczka
Historia zmian
Zmiany WPF

Uchwała nr XXXIX/481/13 z dnia 25 lutego 2013 r.

Uchwała nr XLII/496/13 z dnia 25 marca 2013 r.

Uchwała nr XLIV/511/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Uchwała nr XLVII/522/13 z dnia 27 maja 2013 r.

Uchwała Nr XLVIII/531/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr XLIX/551/13 z dnia 30 września 2013 r.

Uchwała Nr L/585/13 z dnia 28 października 2013 r.

Uchwała Nr LII/609/13 z dnia 9 grudnia 2013 r.

Metryczka
Historia zmian
Sprawozdanie z wykonania budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżetu, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku, informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2013 r.

Dokumenty do pobrania
Zarządzenie nr 4298/14 Pobierz PDF, 81452 kB
metryczka
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Pobierz PDF, 629 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian