A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Poleć znajomemu Drukuj stronę
Ustalenia z kontroli w 2013 roku
Dokumenty do pobrania
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku, której przedmiotem byla ocena prawidłowości wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych Pobierz PDF, 5898 kB
metryczka
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku dotyczącej organizowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstokuwsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze Pobierz PDF, 4099 kB
metryczka
Wystąpienie pokontrolne dotyczące przeprowadzonej planowanej kontroli w Żłobku Miejskim Nr 7 w Białymstoku Pobierz PDF, 418 kB
metryczka
Wystąpienie pokontrolne dotyczące przeprowadzonej planowanej kontroli w Żłobku Miejskim Nr 6 w Białymstoku Pobierz PDF, 425 kB
metryczka
Wystąpienie pokontrolne - Muzeum Wojska Pobierz PDF, 422 kB
metryczka
Wystąpienie pokontrolne - Białostocki Ośrodek Kultury Pobierz PDF, 428 kB
metryczka
Wystąpienie pokontrolne dotyczące przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej Nr 51 w Białymstoku Pobierz PDF, 64 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian