A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Stadion Miejski

Nazwa firmy:

„Stadion Miejski” Spółka z o.o.

ul. Słoneczna 1 15-323 Białystok

Forma prawna:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności:

· działalność obiektów sportowych

· działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

· pozostała działalność związana ze sportem

· pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

· pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

· wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi

· zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

· wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

· działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynku

· działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

· działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Organ uprawniony do reprezentacji:

Zarząd Spółki w składzie:

- Adam Popławski – Prezes Zarządu

- Bogusława Janowicz – Wiceprezes Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

Prokurenci:

Anna Arciszewska

Sposób reprezentacji:

dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem

Organ nadzoru:

Rada Nadzorcza:

· Tomasz Dębowski - Przewodniczący

· Paweł Jamróz  - Wiceprzewodniczący

· Beata Kropiewnicka – Sekretarz

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Właściciel:

Gmina Białystok - 100% udziałów spółki (55.256 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy)

Gmina Białystok na Zgromadzeniu Wspólników wykonuje swoje prawa przez oświadczenia Prezydenta Miasta Białegostoku.

Majątek spółki:

Wartość kapitałów w zł na dzień 28.04.2015 roku:

· kapitał zakładowy: 27.628.000zł

- kapitał zapasowy: 80.659.943,52

Dokumenty do pobrania
Akt założycielski Stadion Miejski - tekst jednolity.pdf Pobierz PDF, 1082 kB
metryczka
bilans. rachunek zysków i strat Stadion Miejski 2013.pdf Pobierz PDF, 3394 kB
metryczka
bilans i rachunek i zysków i straty 2014 Stadion Miejski sp.z o.o..pdf Pobierz PDF, 3653 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian