A A A Wróć do normalnego kontrastu
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (Pojazd,Kierowca)

Sprawy, które można załatwić poprzez skrzynkę podawczą PWPW:
 


Wniosek można złożyć po zalogowaniu się do systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na stronie:

https://www.esp.pwpw.pl

Opis związany z usługą można odnaleść na stronie:

https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help

Wypełniony formularz wniosku elektronicznego opatruje się:
 

  1. podpisem stanowiącym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska osoby wnioskującej oraz jej adres zamieszkania, potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, albo
  2. bezpiecznym podpisem elektronicznym

 

Podstawy prawne:

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (z 2009 r. Dz. U. Nr 9, poz. 46), z dniem 30 marca 2010 r. wprowadzono możliwość złożenia wniosku elektronicznego do organu właściwego do spraw wydawania praw jazdy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (z 2009 r. Dz. U. Nr 74, poz. 634), z dniem 1 stycznia 2011 r. wprowadzono możliwość złożenia wniosku elektronicznego do organu właściwego do spraw rejestracji i wyrejestrowywania pojazdów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Ostatnia modyfikacja: Igor Nikitin 15.05.2014, 13:56