A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Procedura

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej należy dołączyć:

 • wymagane przepisami zeskanowane dokumenty /patrz odpowiednia procedura /,
 • skan zdjęcia lub zdjęcie wykonane techniką cyfrową
 • potwierdzenie elektroniczne dokonania przelewu lub skan dowodu wpłaty.


Osoba składająca wniosek elektroniczny, przed wydaniem prawa jazdy, przesyła do urzędu za pośrednictwem operatora pocztowego:

 • oryginały wymaganych przepisami dokumentów,
 • fotografię jeżeli zdjęcie nie było wykonane techniką cyfrową,
 • oryginał zgody rodziców – o ile jest wymagana,
 • oryginały dokumentów zostaną odesłane osobie wnioskującej.


W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadające wymaganiom (zobacz wymagania), w zależności od ich rodzaju Urząd wzywa do ich uzupełnienia.
 

Ostatnia modyfikacja: Igor Nikitin 05.10.2013, 14:50
Wydanie prawa jazdy
 • Międzynarodowe prawo jazdy
procedura
Złóż wniosek

 

 • Pierwsze prawo jazdy po egzaminie
procedura
Złóż wniosek

 

 • Profil kandydata na kierowcę
procedura
Złóż wniosek

 

 • Rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami
procedura
Złóż wniosek

 

 • Kod 95 -  potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego
procedura
Złóż wniosek

 

 • Wtórnik prawa jazdy
procedura
Złóż wniosek

 

 • Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo - stronę Konwencji o ruchu drogowym
procedura
Złóż wniosek

 

 • Wymiana druków: zmiana danych, starego typu,
  karty motorowerowej
procedura
Złóż wniosek

 

 • Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym
procedura
Złóż wniosek

 

 • Wymiana wojskowego prawa jazdy
procedura
Złóż wniosek

  

 • Przekroczenie limitu 24 punktów karnych
procedura
Złóż wniosek

 

 • Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres do roku
procedura
Złóż wniosek

 

 • Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres przekraczający jeden rok
procedura
Złóż wniosek

 

Ostatnia modyfikacja: Igor Nikitin 05.10.2013, 14:57