A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Projekt budżetu, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej i opinia RIO
Dokumenty do pobrania
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2014 - 2036 Pobierz PDF, 8423 kB
metryczka
Projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok Pobierz PDF, 35872 kB
metryczka
Opinia RIO o projekcie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok Pobierz PDF, 67 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian
Uchwała budżetowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa

Uchwała nr LIII/615/13 Rady Miasta Białystok z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok

Uchwała nr LIII/616/13 Rady Miasta Białystok z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2014-2036

Metryczka
Historia zmian
Zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 4102/14 z dnia 22 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr LV/633/14 z dnia 10 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 4213/14 z dnia 27 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 4214/14 z dnia 27 lutego 2014 r. - zmiana pl. finans. zadań zleconych

Zarządzenie Nr 4256/14 z dnia 11 marca 2014 r.

Uchwała Nr LVIII/640/14 z dnia 28 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4315/14 z dnia 31 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4316/14 z dnia 31 marca 2014 r. - zmiana pl. finans. zadań zleconych

Uchwała Nr LIX/659/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 4402/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr LX/674/14 z dnia 26 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 4492/14 z dnia 29 maja 2014 r.

Uchwała Nr LVII/689/14 z dnia 23 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4608/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4609/14 z dnia 30 czerwca 2014 r. - zmiana pl. finans. zadań zleconych

Zarządzenie Nr 4660/14 z dnia 18 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4724/14 z dnia 31 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4753/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 4784/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 4811/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr LXIII/730/14 z dnia 22 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 4897/14 z dnia 30 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 4898/14 z dnia 30 września 2014 r. - zmiana pl. finans. zadań zleconych

Uchwała Nr LXIV/748/14 z dnia 20 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 4974/14 z dnia 31 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 4984/14 z dnia 4 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 4985/14 z dnia 4 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 5053/14 z dnia 28 listopada 2014 r.

Uchwała Nr III/13/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 42/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 66/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 67/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. - zmiana pl. finans. zadań zleconych

 

Metryczka
Historia zmian
Zmiany WPF

Uchwała Nr LV/632/14 z dnia 10 lutego 2014 r.

Uchwała Nr LVIII/639/14 z dnia 28 marca 2014 r.

Uchwała Nr LIX/658/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr LX/675/14 z dnia 26 maja 2014 r.

Uchwała Nr LXII/688/14 z dnia 23 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr LXIII/729/14 z dnia 22 września 2014 r.

Uchwała Nr LXIV/747/14 z dnia 20 października 2014 r.

Uchwała Nr III/12/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.

Metryczka
Historia zmian
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku, informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2014 r.

Metryczka
Historia zmian