A A A Wróć do normalnego kontrastu
 
Menu
 
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Metryczka
Historia zmian
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Poleć znajomemu Drukuj stronę
Statut Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Dokumenty do pobrania
Uchwała Nr LX/714/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku Pobierz PDF, 117 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Dokumenty do pobrania
Zarządzenie Nr 543/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku Pobierz PDF, 40963 kB
metryczka
Zarządzenie Nr 1021/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku Pobierz PDF, 2051 kB
metryczka

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Metryczka
Historia zmian
Organizacja wewnętrzna Departamentów Urzędu Miejskiego
Dokumenty do pobrania
Biuro Egzekucji Administracyjnej Pobierz PDF, 534 kB
metryczka
Biuro Komunikacji Społecznej Pobierz PDF, 847 kB
metryczka
Biuro Zarządzania Kryzysowego Pobierz PDF, 1470 kB
metryczka
Departament Architektury Pobierz PDF, 2308 kB
metryczka
Departament Edukacji Pobierz PDF, 2022 kB
metryczka
Departament Finansów Miasta Pobierz PDF, 728 kB
metryczka
Departament Geodezji Pobierz PDF, 841 kB
metryczka
Departament Gospodarki Komunalnej Pobierz PDF, 1553 kB
metryczka
Departament Informatyki Pobierz PDF, 1502 kB
metryczka
Departament Inwestycji Pobierz PDF, 894 kB
metryczka
Departament Kultury, Promocji i Sportu Pobierz PDF, 4013 kB
metryczka
Departament Obsługi Mieszkańców Pobierz PDF, 1538 kB
metryczka
Departament Obsługi Urzędu Pobierz PDF, 1341 kB
metryczka
Departament Ochrony Środowiska Pobierz PDF, 918 kB
metryczka
Departament Organizacyjny i Nadzoru Pobierz PDF, 2534 kB
metryczka
Departament Prezydenta Miasta Pobierz PDF, 927 kB
metryczka
Departament Rachunkowości Pobierz PDF, 4929 kB
metryczka
Departament Skarbu Pobierz PDF, 4726 kB
metryczka
Departament Skarbu zm. Pobierz PDF, 447 kB
metryczka
Departament Spraw Społecznych Pobierz PDF, 3484 kB
metryczka
Departament Strategii i Rozwoju Pobierz PDF, 580 kB
metryczka
Departament Urbanistyki Pobierz PDF, 1135 kB
metryczka
Urząd Stanu Cywilnego Pobierz PDF, 1316 kB
metryczka
Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej Pobierz PDF, 1256 kB
metryczka
Zarząd Dróg Miejskich Pobierz PDF, 2224 kB
metryczka
Biuro Audytu Wewnętrznego Pobierz PDF, 1984 kB
metryczka
Biuro Bezpieczeństwa Informacji Pobierz PDF, 316 kB
metryczka
Biuro Funduszy Europejskich Pobierz PDF, 579 kB
metryczka
Biuro Kontroli Pobierz PDF, 1343 kB
metryczka
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów Pobierz PDF, 1631 kB
metryczka
Biuro Nadzoru Właścicielskiego Pobierz PDF, 1156 kB
metryczka
Biuro Prawne Pobierz PDF, 1059 kB
metryczka
Biuro Rady Miasta Pobierz PDF, 1138 kB
metryczka
Biuro Strefy Płatnego Parkowania Pobierz PDF, 1769 kB
metryczka
Biuro Zamówień Publicznych Pobierz PDF, 1280 kB
metryczka
Biuro Zarządzania Kadrami Pobierz PDF, 1751 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian
Kodeks etyki pracowników Urzędu Miejskiego
Dokumenty do pobrania
Zarządzenie Nr 3855/10 - Kodeks etyki pracowników Urzędu Miejskiego Pobierz PDF, 948 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian