A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Metryczka
Historia zmian
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Poleć znajomemu Drukuj stronę
Statut Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Dokumenty do pobrania
Uchwała Nr LX/714/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku Pobierz PDF, 117 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Dokumenty do pobrania
Zarządzenie Nr 543/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku Pobierz PDF, 40963 kB
metryczka
Zarządzenie Nr 1021/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku Pobierz PDF, 2051 kB
metryczka

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Metryczka
Historia zmian
Organizacja wewnętrzna Departamentów Urzędu Miejskiego

Departament Prezydenta Miasta
Departament Organizacyjny i Nadzoru
Departament Informatyki
Departament Finansów Miasta
Departament Rachunkowości
Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich
Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej
Departament Spraw Społecznych
Departament Edukacji
Departament Obsługi Mieszkańców
Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Departament Skarbu
Departament Geodezji
Departament Architektury
Departament Urbanistyki
Urząd Stanu Cywilnego
Departament Obsługi Urzędu
Departament Strategii i Rozwoju
Biuro Zarządzania Kryzysowego

Biuro Egzekucji Administracyjnej
Biuro Rady Miasta
Biuro Prawne
Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Biuro Audytu Wewnętrznego
Biuro Kontroli
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
Biuro Kultury
Biuro Sportu i Rekreacji
Biuro Zarządzania Kadrami
Biuro Zamówień Publicznych
Biuro Promocji

Biuro Funduszy Europejskich

Biuro Bezpieczeństwa Informacji

Metryczka
Historia zmian
Kodeks etyki pracowników Urzędu Miejskiego
Dokumenty do pobrania
Zarządzenie Nr 3855/10 - Kodeks etyki pracowników Urzędu Miejskiego Pobierz PDF, 948 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian