A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Ustalenia z kontroli w 2014 roku
Dokumenty do pobrania
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Departamencie Urbanistyki dotyczącej prawidłowości stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie terminu załatwienia sprawy. Pobierz PDF, 587 kB
metryczka
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Biurze Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku, dotyczącej prawidłowości stosowania przepisów Instrukcji kancelaryjnej. Pobierz PDF, 461 kB
metryczka
Wystąpienie pokontrolne z kontroli w zakresie sprawdzenia standardów kontroli wykonywanej przez pracowników Departamentu Spraw Społecznych. Pobierz PDF, 199 kB
metryczka
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Departamencie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w zakresie przestrzegania przepisów Instrukcji kancelaryjnej Pobierz PDF, 473 kB
metryczka
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Biurze Kultury w zakresie przestrzegania przepisów Instrukcji kancelaryjnej Pobierz PDF, 284 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian