A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Wybory Samorządowe 2014

 

Dokumenty do pobrania
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Prezydenta Miasta Białegostoku w głosowaniu ponownym Pobierz PDF, 1017 kB
metryczka
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian w składach osobowych obwodowych komisji wyborczych Pobierz PDF, 455 kB
metryczka
Komunikat w sprawie przewozu osób niepełnosprawnych w dniu wyborów Pobierz PDF, 279 kB
metryczka
Siedziby obwodowych komisji wyborczych - alfabetyczny wykaz ulic Pobierz PDF, 1048 kB
metryczka
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Miasta Białystok Pobierz PDF, 7174 kB
metryczka
Protokół wyników głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego Pobierz PDF, 3070 kB
metryczka
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Miasta Białegostoku w dniu 30 listopada 2014 r. Pobierz PDF, 748 kB
metryczka
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Prezydenta Miasta Białegostoku Pobierz PDF, 2969 kB
metryczka
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie późniejszego rozpoczęcia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej Pobierz PDF, 757 kB
metryczka
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmian w składach osobowych obwodowych komisji wyborczych Pobierz PDF, 589 kB
metryczka
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmian w składach osobowych obwodowych komisji wyborczych Pobierz PDF, 470 kB
metryczka
Komunikat w sprawie przewozu osób niepełnosprawnych w dniu wyborów Pobierz PDF, 25 kB
metryczka
Komunikat - dodatkowe miejsca do bezpłatnego plakatowania Pobierz PDF, 1007 kB
metryczka
Składy obwodowych komisji wyborczych Pobierz PDF, 962 kB
metryczka
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białymstoku - Publiczne losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych Pobierz PDF, 583 kB
metryczka
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 20 października 2014 r. o numerach wszystkich zarejestrowanych list kandydatów na radnych do rady miasta w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Pobierz PDF, 313 kB
metryczka
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 października 2014 r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Pobierz PDF, 957 kB
metryczka
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Pobierz PDF, 266 kB
metryczka
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej Pobierz PDF, 181 kB
metryczka
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Pobierz PDF, 767 kB
metryczka
Uchwała Nr LVIII/654/14 w sprawie podziału miasta Białystok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Pobierz PDF, 379 kB
metryczka
Uchwała Nr LIX/662/14 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Białystok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Pobierz PDF, 120 kB
metryczka
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 03 września 2014 r. o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Pobierz PDF, 742 kB
metryczka
Komunikat Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie miejsc na terenie miasta Białegostoku przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów przez komitety wyborcze Pobierz PDF, 134 kB
metryczka
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 01 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej. Pobierz PDF, 43 kB
metryczka
Komunikat Pobierz PDF, 76 kB
metryczka
Komunikat Pobierz PDF, 77 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian
Poleć znajomemu Drukuj stronę