A A A Wróć do normalnego kontrastu
 
Menu
 
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Petycja z dnia 23 października 2015 r. w sprawie budowy nawierzchni ul. Plutona

1. Petycja mieszkańców ul. Plutona

2. Pismo ORN-II.152.48.2015

3. Pismo Zarządu Dróg Miejskich odpowiedź na pismo

Dokumenty do pobrania
BUDOWA NAWIERZCHNI UL. PLUTONA-SCAN DO BIP.pdf Pobierz PDF, 2153 kB
metryczka
PISMO - ZDI BUD. NAWIERZCHNI UL. PLUTONA.pdf Pobierz PDF, 31 kB
metryczka
ODP. ZDM DOT. UL. PLUTONA.pdf Pobierz PDF, 56 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian
Petycja Żądanie wszczęcia kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów niektórych marek.
Dokumenty do pobrania
NADZOR-STACJA KON.POJAZ.BIP.pdf Pobierz PDF, 538 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Petycje

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  ( Dz.U. 2014.1195)
Wejście w życie 6 września 2015 r.

Co to jest petycja:
Jest to wystąpienie w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiot petycji:
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Termin załatwienia petycji:
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Dokumenty do pobrania
Wzór petycji Pobierz DOC, 26 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian
Petycja - budowa sieci kanalizacyjnej
Petycja przesłana w dniu 8 września 2015 r.
Dokumenty do pobrania
PETYCJA-budowa kanalizacji sanitarnej.pdf Pobierz PDF, 552 kB
metryczka
Wodociągi Białostockie-spotkanie.pdf Pobierz PDF, 175 kB
metryczka
Wodociągi Białostockie-stanowisko.pdf Pobierz PDF, 192 kB
metryczka
W dniu 11 września 2015 r. wystąpiono do Departamentów: Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zarządu Dróg o informacje dot. możliwości budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Młynowej, Kochanowskiego i Toruńskiej. W dniu 23 września 2015 r. do Urzędu wpłynęło pismo "Wodociągów Białostockich", w którym Spółka wnioskuje o spotkanie w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej m.in. w obszarze wskazanym w powyższej petycji. W dniu 28 września 2015 r. do Urzędu wpłynęło pismo "Wodociągów Białostockich" adresowane do Prezydenta Miasta i przekazane do wiadomości nadawcom petycji w sprawie j.w.
Metryczka
Historia zmian
Petycja - w sprawie przebudowy zatoki przy ul. Gościnnej z dnia 17 września 2015 r.
Dokumenty do pobrania
Petycja w sprawie przebudowy zatoki przy ul. Gościnnej Pobierz PDF, 54 kB
metryczka
W dniu 23 września 2015 r. wystąpiono do Zarządu Dróg Miejskich o ustosunkowanie się do prośby mieszkańców zawartej w petycji.
Metryczka
Historia zmian